Background

Nya konceptbaserade evenemang saknar historik och lojala kunder i de geografiska områden som de riktar in sig på. En eventuell framgång beror därför på hur väl den digitala marknadsföringen fungerar. Men teamet bakom the international Jurassic Kingdom festival ville inte satsa allt på ett säkert kort. De ville lansera en ny festival som visade upp dinosaurier i fem olika städer runtom i Storbritannien och Europa. En strategi som innefattade höga kostnader, hög avkastning, och stora risker. Så en digital byrå som endast klarade av att lansera ett enskilt evenemang räckte inte. Jurassic Kingdom behövde en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av att skapa höga förväntningar kring en festival – om och om igen!
Creative agency in UK and Sweden

Solution

Den demografiska grupp som med största sannolikhet kunde tänka sig att köpa biljetter till Jurassic Kingdom var familjer och ungdomsföreningar. Vi satte samman målgrupper med likartade intressen, med fokus på familjeorienterade event och produkter, för att kunna påbörja prospekteringen. Assembles expertgrupp med dataanalytiker slog sig samman med våra erfarna copywriters för att designa målgruppsanpassade kampanjer på sociala plattformar och via sökoptimering. Vårt arbete ökade konverteringsgraden på dessa plattformar med 30% och möjliggjorde försäljning av 250,000 biljetter i fem städer och i två olika länder.
Jurassic Kingdom | Assemble digital provides digital marketing support to them

Resultat

Best facebook ad agency in UK and Sweden

Related work

Relaterade insikter