Background

När du ansvarar för ett pop-up event, så har du bara en chans att sälja biljetter – annars kan du bli tvungen att lägga ner verksamheten för gott. Och som om detta inte vore tillräckligt utmanande, föreställ dig då att marknadsföra en festival som ingen någonsin har hört talas om. Det var utmaningen som the Magical Lantern Festival stod inför. Företagets ägare ville tillhandahålla nytänkande utställningar och vackra ljusinstallationer till människor från alla bakgrunder. Och de tänkte börja i London, där nöjesutbudet redan är enormt. Hur skapar man förväntningar och lockar storpublik till ett evenemang som aldrig tidigare har ägt rum?
Magical Lantern | Content creation agency in UK and Sweden

Solution

Assemble insåg att ett nytt och oprövat festivalkoncept med 50,000 biljetter som skulle säljas innebar en enorm utmaning för festivalägarna, men att lösningen fanns online. Det content som förknippades med festivalen var väldigt attraktivt och väl lämpat för en marknadsföringskampanj via sociala medier. Att utforma thumb stopping content via ett budskap som framkallade en känsla av att det gällde att passa på – med en målgruppsanpassning som var rörlig, responsiv och uppbackad med data – visade sig vara ett vinnande koncept. Vi fortsatte att tillämpa strategin i arbetet med vårt content och den hajp vi skapade därigenom bidrog till att festivalen expanderade över fem städer i Storbritannien, med totalt 250,000 sålda biljetter. Vårt proffsiga team med dataanalytiker genomförde en marknadsundersökning och en kundanalys för att få upp konverteringsgraden på sociala medier med 30%. Assemble utvecklade även specialutformade flash sales för att framkalla en känsla av stress vad gällde biljettförsäljningen, vilket bidrog till en lönsam Return on Advertising Spending (ROAS).
Magical Lantern | Web marketing services in UK and Sweden

Resultat

250,000 sålda biljetter över hela Storbritannien.

Magical Lantern | Web design service in UK and Sweden

Related work

Relaterade insikter