Background

Sothebys International Realty är världens ledande mäklarplattform inom lyxsegmentet, med fokus på förmedling och marknadsföring av lyxiga bostäder. Assemble anlitades för att hjälpa franchisetagare i Madrid och på ögruppen Balearerna. Där använde de sig av ett administrationsprogram med inbyggda begränsningar och flera manuella moment, vilket orsakade ett antal flaskhalsar inom organisationen, som i sin tur hindrade företagets utveckling. Sothebys var i behov av ett lyft inom området search marketing och deras front end behövde designas om totalt för att täppa igen luckor i deras content och för att övergripande förbättra sidans prestanda.
Digital marketing in UK and Sweden

Solution

Vi startade upp projektet med en gemensam workshop för att fördjupa oss i ämnet och bättre kunna konkretisera målsättningarna och målgrupperna. Vi jobbade tätt samman med stakeholders för att kunna definiera projektets övergripande mål, identifiera utmärkande egenskaper hos målgruppen, och för att definiera hela kundresan – från initial varumärkeskännedom till trogen kund. Vi gjorde en skissövning för att få alla att visualisera några av de viktigaste momenten under kundresan och hur dessa delar skulle kunna se ut på den nya plattformen. Vi genomförde även en serie med djupintervjuer med personer som matchade den identifierade målgruppen. Detta för att få fördjupad insikt i deras dagliga beteendemönster och vad som skulle kunna få dem att intressera sig för de tjänster som Sothebys erbjöd. När vi gick in i själva designfasen, inledde vi med ännu en gemensam workshop, denna gång med fokus på idéskisser kring tänkbara lösningar. Vi lät kreativiteten flöda och körde igång med brainstorming – här gällde det att locka fram känslan av att allt var möjligt! När vi väl hade alla idéer nerskrivna så började vi forma designen med utgångspunkt i organisatoriska behov och interna önskemål och fick fram en tydlig bild av en MLP (Minimum Loveable Product). Genom att använda de bästa koncepten från de initiala skissövningarna, så gick arbetet snabbt från designsprintar till prototyper för det nya verktyget. Vi arbetade tätt med teamet från Sothebys genom hela processen, både via möten på distans och i personliga möten, för att löpande få feedback och prata igenom några av utmaningarna som uppstod under resans gång. Vår ambition var att utveckla ett flexibelt, utbyggbart och extremt användarvänligt verktyg.
Best facebook advertising agency in UK and Sweden

Resultat

Under en 24-månadersperiod utvecklade vi en skräddarsydd mäklarplattform åt Sothebys, vilket på ett genomgripande sätt förbättrade verksamhetens lönsamhet.
Best Instagram advertising agency in UK and Sweden

Related work

Relaterade insikter