Background

Den stora festivalarrangören hade använt en etablerad biljettplattform för biljetthanteringen av alla sina festival-arrangemang. Företaget använde alltså ett system som inte var utformat för deras specifika behov, men som ändå innebar regelbundna kostnader av bokningsavgifter för hundratusentals sålda biljetter. Ticketpod insåg att man kunde förbättra lönsamheten genom att utveckla sin egen skräddarsydda biljettplattform. Assemble anlitades för att hjälpa till med idéarbetet, designen och utvecklingen av denna nya produkt.
Wordpress website design services in UK and Sweden

Solution

Vid uppstarten av detta projekt genomfördes en djupgående studie av konkurrerande biljettplattformar, vilket hjälpte oss att identifiera grundläggande kriterier och även flaskhalsar som kunde undvikas i vår design. Därefter utförde vi en rad med observerande workshops tillsammans med uppdragsgivarens kundtjänstmedarbetare. Där kategoriserades hela kundresan för att med största precision kunna utveckla plattformens uppbyggnad i linje med uppdragsgivarens affärsmässiga behov. Vi var noggranna med att involvera teamet bakom Ticketpod när beslut togs kring vilket upplägg, öppet eller slutet ekosystem, som bäst överensstämde med deras ambitionsnivå. Med integrerade betalningsportaler och tydlig visualisering av data blev det enkelt för Ticketpod-teamet att få fram de databaserade insikter som behövdes för att kunna ta välgrundade beslut. Precis som i alla våra projekt, så var sidan SEO-optimerad – med tillgänglighet, prestanda och content i fokus.
Web design agency in UK and Sweden

Resultat

Uppdragsgivaren sparade 3 miljoner kronor i bokningsavgifter för kommande festivalsäsong. Den nya produkten gjorde det möjligt för Ticketpod att få kontroll över kundupplevelsen i samband med biljettköp – helt enligt deras önskemål och med exakt den flexibilitet som efterfrågades. Eftersom tidsaspekten var ett kritiskt moment, fick vi den tekniska biten på plats och utvecklade en Minimum Viable Product (MVP) inom loppet av tre månader.
E-commerce web design services in UK and Sweden

Related work

Relaterade insikter