Background

Tileyard Education är en högre musikutbildning i absolut framkant. De erbjuder master- och kandidatutbildningar med olika inriktningar inom ämnet musik. Allt detta på en konkurrensutsatt marknad, vilket Tileyard Education försökte vända till sin fördel via en nära anknytning till musikindustrin, med sin bas i ett av Storbritanniens nav för musikindustrin – Tileyard Studios. Assemble anlitades för att utveckla en strategi för sökoptimering och social marknadsföring, detta för att öka synligheten hos målgruppen och för att hjälpa till att övergripande förbättra ROAS online för Tileyard Education.
Tileyard Education | Social media services in UK and Sweden

Solution

Insikter om målgruppen är en avgörande faktor under arbetet med att utarbeta en kampanj. För att ta detta i beaktande, använde vi oss av Facebook och Google analysverktyg – detta gjorde det möjligt för oss att ringa in de mest lönsamma och strategiska målgrupperna. Detta resulterade i att vi tog fram skiftande målgrupper för varje kampanj, som riktade in sig på de olika demografiska grupper som söker sig till en högre utbildning. Till vardera målgrupp lät vi utforma en skräddarsydd grafisk profil och copy till annonserna, för att de skulle återspegla varumärket och budskapet på ett övertygande sätt.
Tileyard Education | Facebook advertising agency and services in UK and Sweden

Resultat

Tileyard Education | E-commerce agency in UK and Sweden

Related work

Relaterade insikter